PROJEKTY UE - ALEXANDRA K

PROJEKTY UE

Firma Aleksandra Kościkiewicz realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2023.
Celem projektu jest opracowanie strategii wejścia na rynek USA.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych
przez przedsiębiorstwo Aleksandra Kościkiewicz na rynku USA.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN 

×

AXK