DOFINANSOWANIE PAIH | Alexandra K

DOFINANSOWANIE PAIH

Firma Aleksandra Kościkiewicz realizuje umowę w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne. 

W ramach naboru 1N/2022-USA grant na wejście na rynek USA.

Umowa o numerze: PMT/3348/1N/2022

×

AXK