KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH - ALEXANDRA K

KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych


Uprzejmie informujemy, że Aleksandra Kościkiewicz działająca pod firmą: ALEKSANDRA KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany, tel. +48 660 449 477, e-mail: contact@alexandrak.co jest administratorem podanych przez Ciebie danych dotyczących procesu rekrutacji.


Źródło i zakres danych


Podanie danych w formularzach rekrutacyjnych jest dobrowolne. Jednak aby wziąć udział w procesie rekrutacji niezbędne jest podanie następujących informacji:


1) imię (imiona) i nazwisko;


2) data urodzenia;


3) miejsce zamieszkania (lub adres do korespondencji);


4) edukacja;


5) ewidencja zatrudnienia.


Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania


Załączone dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności w celu kontaktu z Państwem, oceny uczestników oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę. Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie dane osobowe niewymienione powyżej, a zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. W tym celu Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim i będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji oraz rozpatrzenia wszelkiego rodzaju zastrzeżeń lub roszczeń co do tego postępowania.


Odbiorcy danych


Możemy jednak ujawnić Twoje dane organom władzy publicznej, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także naszym doradcom i pełnomocnikom w przypadku uzasadnionego interesu, takiego jak ochrona naszych roszczeń prawnych.


Prawa ustawowe


W każdej chwili możesz:


1) wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;


(wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem)

2) żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszego;


(cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych zgłoszonych w trakcie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji)


3) żądania dostępu do swoich akt osobowych;


4) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;


 (jeśli uznasz, że dane, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe)

5) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

(np. zaprzestania przetwarzania określonego rodzaju danych lub podjęcia określonych działań na danych)

6) żądania przeniesienia przez nas Twoich danych osobowych;

(jeśli chcesz, abyśmy udzielili Ci kopii Twoich danych osobowych lub po prostu przesłali je innemu podmiotowi)

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

(na podstawie konkretnej sytuacji)

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

(jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy obowiązującego prawa)

Data kontaktu


Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wypełniając poniższy formularz i wysyłając go na nasz adres e-mail, który znajduje się poniżej. Wypełnienie formularza jest dobrowolne i ma na celu jedynie uproszczenie procesu naszego kontaktu. W przypadku chęci wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy również do prostego kontaktu z nami poprzez e-mail: contact@alexandrak.co

×

AXK